ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ മോട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക് ഷോപ്പ് കേഡറില്‍ കോൺസ്റ്റബിൾമാർകുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 207 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. 18 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവരക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാം.

എഴുത്തു പരീക്ഷ, ശാരീരിക ക്ഷമത പരിശോധന, വൈദ്യ പരിശോധന, എന്നിവയുടെ അടിസഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പത്താം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്ക്, ഓട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, വെൽഡർ, എഫോൾസ്റർ അപ്‌ഹോൾസ്റ്റർ, ടേണർ, കാർപ്പെന്റർ, സ്റ്റോർകീപർ, പെയിന്റർ, ഫിറ്റർ, ബ്ലാക്സ്മിത്, ടിൻസ്മിത്, വൾക്കനൈസർ എന്നീ ഒഴിവുകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 22 ആണ്.

കൂടുതൽ വിവങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്റെ മാതൃകയ്ക്കും www.bsf.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Leave a Reply