തിരുവനന്തപുരം അമ്പലമുക്കിലെ ഐഡിയ സെല്ലുലാർ ഷോറൂമിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നീ ഒഴിവുകളുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി +919847962000, +919847629000 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

 

Leave a Reply