ഇൻഫോപാർക്ക് തൃശ്ശൂരിലെ വെബ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിൽ എസ്.ഇ. ഒ. അനലിസ്റ്റുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്കാണ് അവസരം. കീവേർഡ്സ് സെർച്ച്, ഓൺ പേജ് -ഓഫ് പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, എന്നിവയിൽ നല്ല ധാരണ വേണം. എച്ച്. ടി.എം. എൽ., സി. എസ്. എസ്. എന്നിവ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
എസ്. ഇ. ഒ. കോപ്പിറൈറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം. താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ j[email protected] എന്ന മെയിൽ ഐ ഡി യിലേക്ക് നവംബർ 30 നുള്ളിൽ റെസ്യുമെ ഇമെയിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!