തോട്ടട ഗവ.ഐ ടി ഐയിൽ ഐ എം സി നടത്തുന്ന ഹ്രസ്വകാല തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡിപ്ലോമ ഇൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്‌നോളജി & ടാബ് ലറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്(മൂന്ന് മാസം), സി എൻ സി മെഷിനിസ്റ്റ്(രണ്ട് മാസം), സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ സി സി ടി വി(ഒരു മാസം), അഡ്വാൻസ്ഡ് റോബോട്ടിക്‌സ്(മൂന്ന് മാസം) എന്നീ കോഴ്‌സുകൾക്കാണ് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചത്. ഫോൺ: 9745479354.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here