കേരളത്തിലെ അംഗീകൃത സ്‌കൂളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും ഇഗ്രാന്റ്‌സ് പോര്‍ട്ടലില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്തു എട്ട്, ഒന്‍പത് ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി യൂസര്‍ നയിം, പാസ് വേര്‍ഡ്എന്നിവ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മുഖേന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

യൂസര്‍ നയിം, പാസ് വേര്‍ഡ്എന്നിവ ഇനിയും ലഭ്യമാവാത്ത സ്‌കൂള്‍ മേധാവികള്‍ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം 31 നകം കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനായി അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ട്രൈബല്‍ ഡിവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here