2022 ഒക്ടോബർ പത്തു മുതലാരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി എസ്സ് സി
മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2014 & 2016 സ്കീം)
പരീക്ഷക്ക് 2022 സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നു മുതൽ ഇരുപതു വരെ
ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി
സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടു വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി
സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!