ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മിറാൻഡ ഹൗസിൽ അധ്യാപകേതര തസ്‌തികയിലെ അഞ്ചു ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫീസർ, സീനിയർ ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രൊഫെഷണൽ അസ്സിസ്ടന്റ്, സെമി പ്രൊഫെഷണൽ അസ്സിസ്ടന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് എന്നി തസ്‌തികകളിലേക്കാണ് ഒഴിവുള്ളത്.

അപേക്ഷ ഫോമും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും www.mirandahouse.ac.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനതീയതി ഡിസംബർ  14 ആണ്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here