തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ലാബിലേക്ക് ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  ഫോൺ: 9447803030.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here