കളമശ്ശേരി നുവാൽസിൽ ഒരു വർഷ എൽ.എൽ.എം. കോഴ്സിലേക്കു പട്ടിക ജാതി (കേരള) വിഭാഗത്തിലേക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. 2022 ലെ കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിൽ യോഗ്യത നേടിയവർ ആയിരിക്കണം അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. താത്പര്യമുള്ളവർ 2022 സെപ്റ്റംബർ 12 ന് നാലു മണിക്ക് മുൻപായി [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ വഴി താത്പര്യം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നുവാൽസ് വെബ്സൈറ്റ് (www.nuals.ac.in ) സന്ദർശിക്കുകയോ 9446899035 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here