രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പുരിലുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അധ്യാപകരുടെ 73 ഒഴിവുകളുണ്ട്. 25 പ്രൊഫസ്സർ, 18 അഡിഷണൽ പ്രൊഫസ്സർ, 18 അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ, 12 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ.

www.aiimsjodhpur.edu.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. യോഗ്യത, പ്രായം, പ്രവർത്തിപരിചയം സംബന്ധമായ വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി സെപ്റ്റംബർ 24.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here