കേന്ദ്ര സെർവീസിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ  ഗ്രേഡ് സി , ഡി ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് സ്റ്റാഫ് സെക്ഷൻ കംമീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2019 ജനുവരി 1നകം പ്ലസ്ടു പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.

കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ ആണ് നടത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനതപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആണ് പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനദിവസം നവംബര് 19 നു ആണ്.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ https://ssc.nic.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!