തിരുവനന്തപുരം കൈമനം സർക്കാർ വനിത പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ (ഹിയറിംഗ് ഇംപയേർഡ്) വിഭാഗത്തിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ലക്ചററിന്റെ ഒഴിവുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനിയറിംഗിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് ഗ്രാജ്വേഷൻ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയുമായി ജനുവരി മൂന്നിന് രാവിലെ 10 ന്് സർക്കാർ വനിത പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ മുമ്പാകെ കൂടിക്കാഴ്ചക്കെത്തണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here