സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന് കീഴിലെ ജെന്‍ഡര്‍ പാര്‍ക്ക് കോഴിക്കോട് ക്യാമ്പസില്‍ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഒരു താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചവരെ ഹോണറേറിയം വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നു. താല്‍പര്യമുളളവര്‍ കോഴിക്കോട് വെളളിമാടുകുന്ന് സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ് കോംപ്ലക്സിലെ ജെന്‍ഡര്‍ പാര്‍ക്ക് മാനേജറുടെ ഓഫീസില്‍ സെപ്തംബര്‍ 24 ന് ഉച്ചയ്ക്ക രണ്ട് മണിക്ക് അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് ഹാജരാകണമെന്ന് മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply