തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്കിലെ ജൻറോബോട്ടിക് ഇന്നൊവേഷൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ എംബഡഡ് എൻജിനീയർമാരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും https://www.genrobotics.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here