ഫ്രാൻസിസ് ആലുക്കാസിൻറെ വടകര, കോഴിക്കോട് ഷോറൂ മുകളിലേക്ക് സെയിൽസ്മാൻ, ലേഡി ഫ്ളോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9495448844.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here