തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് ചുള്ളിമാനൂർ ക്രിസ്തുജ്യോതി സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 18 -ന് രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് സ്കൂളിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. ഫോൺ 9995075097.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here