മെഡിക്കല്‍, ഡെന്റല്‍ പ്രവേശനത്തിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഒ.ബി.സി സംവരണം നടപ്പാക്കി. 27 ശതമാനമാണ് സംവരണം. നീറ്റ് യു.ജി, നീറ്റ് പി.ജി പരീക്ഷകളെഴുതി പ്രവേശനം തേടുന്നവര്‍ക്കാണ് സംവരണം. മുന്നാക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതോടെ 5500 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ആകെ മെഡിക്കല്‍ സീറ്റുകളുടെ 15 ശതമാനമാണ് അഖിലേന്ത്യ ക്വാട്ട. ഈ സീറ്റുകള്‍ക്ക് സംവരണം ബാധകമായിരിക്കും. എം.ബി.ബി.എസ്, എം.ഡി, എം.എസ്, ഡിപ്ലോമ, ബി.ഡി.എസ്, എം.ഡി.എസ് കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് സംവരണം ബാധകമായിരിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here