കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല ബയോടെക്നോളജി & മൈക്രോ ബയോളജി പഠന വകുപ്പിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി ബി.സി.എസ്.എസ് – റഗുലർ നവംബർ 2021 പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ സർവ്വകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!