സെൻട്രൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന അഷ്ടാദശി പദ്ധതിയിൽ പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോയുടെ ഒഴിവിലേക്ക് സർവ്വകലാശാലയുടെ കാലടി മുഖ്യ ക്യാമ്പസിൽ സെപ്റ്റംബര്‍ 19ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. സംസ്കൃതം വേദാന്തം വിഷയത്തിൽ 55% മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും യു. ജി. സി. നെറ്റ് യോഗ്യതയും നേടി, ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളള, പുരാതനലിപികളിൽ പരിജ്ഞാനമുളളവർക്ക് വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം. താൽപര്യമുളളവർ വിശദമായ ബയോഡേറ്റയും അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ssus.ac.in, 9495208276.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!