കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ പാലയാട് ഐ ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിൽ എം.സി.എ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മണിക്കൂർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറെ നിയമിക്കുന്നതിനായുള്ള വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ സെപ്റ്റംബർ 23 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലശ്ശേരി ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്നതാണ്. യോഗ്യതയുള്ളവർ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായ് എത്തേണ്ടതാണ് .യൂജിസി യോഗ്യത ഉള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരെയും പരിഗണിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!