മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല സ്‌കൂൾ ഓഫ് എനർജി മെറ്റീരിയൽസും സിയറ്റ് ടയേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടിൽ ജൂണിയർ റിസർച്ച് ഫെലോയുടെ ഒരൊഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കെമിസ്ട്രി, പോളിമർ വിഷയങ്ങളിൽ എം.എസ്.സി ബിരുദമോ, പോളിമർ ടെക്‌നോളജിയിൽ(റബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സ്‌പെഷ്യലൈസേഷനോടുകൂടി) എം.ടെക് ബിരുദമോ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. നാനോമെറ്റീരിയൽസ്, നാനോകമ്പോസിറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശന്പളം 27000 രൂപ.

വിശദമായ ബയോ ഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം ലൊ@ാഴൗ.മര.ശി എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ഏപ്രിൽ 15നകം അപേക്ഷ അയയ്ക്കണം.