ചോദ്യം ചോദിക്കുക

ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ? ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനും ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാനുമുള്ള മനസ്സാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രഥമമായി വേണ്ടത്. ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠന മികവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പഠനവിഷയത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കുവാൻ മടിക്കരുത്. അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപടി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അധികവും.  ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതുവഴി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നതിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാവുന്നു. കൂടുതൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാവും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

- Advertisment -

Latest Posts

“ഈ ദ്വീപിലേക്ക് ആരും വരരുതേ”; വിഷസർപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ബ്രസീലിയൻ ദ്വീപ് 

വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ദ്വീപുകളും തുരുത്തുകളും എന്നും ഒരു മനുഷ്യന് കൗതുകമാണ്. തങ്ങളുടെ രാജ്യാതിർത്തികളിൽ വരുന്ന ദ്വീപുകൾ വിനോദസഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുക എന്നത് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്....

പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കരിയർ പടുത്തുയർത്താൻ സിപ്പെറ്റ്

Lorance Mathew Industries Extension Officer, Dept. of Industries and Commerce, Govt. of Kerala.  [email protected] മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി പ്ലാസ്റ്റിക്കിനേപ്പോലെ ഇഴുകി ചേർന്നൊരു വസ്തുവില്ലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും അതിശയോക്തിയാവില്ല. ഭാരക്കുറവ്, ഈട്, മൃദുത്വം, കരുത്ത്,...

കിലോഗ്രാം ഇനി പഴയ കിലോഗ്രാം അല്ല. പുതിയ മാറ്റം ഇന്ത്യയും സ്വീകരിച്ചു.

AKHIL G Managing Editor | NowNext  തൂക്കത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനഘടകമായ കിലോഗ്രാമിന്‍റെ തൂക്കം ഇനി പഴയപോലെ ആകില്ല. പുതിയ കിലോഗ്രാം മാറ്റം തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. പുതിയ മാറ്റം ഇന്ത്യയും സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ദൈനംദിന...

മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിക്കൂടെ

Lorance Mathew Industries Extension Officer, Dept. of Industries and Commerce, Govt. of Kerala.  [email protected]m കാഴ്ചയുടെ മൂന്നാം കണ്ണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ. സമയ ബന്ധിതമല്ലാത്ത ജോലിയല്ലാത്തതിനാൽ മടിയന്മാർക്കുള്ളതല്ല ഈ മേഖല. ഏത്...

കൊമേഴ്സ്യൽ പൈലറ്റ് – ഉയരങ്ങളിലെ കരിയർ

Lorance Mathew Industries Extension Officer, Dept. of Industries and Commerce, Govt. of Kerala.  [email protected] യാത്രക്കാരേയും ചരക്കു സാമഗ്രകികളേയും വഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്ന പൈലറ്റുമാരെയാണു കൊമേഴ്സ്യൽ പൈലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നല്ല ആശയ...