കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ കൊച്ചി റീഫിനെറിയിൽ ട്രെയിനി മാരുടെ 147 ഒഴിവുണ്ട്. കെമിസ്റ് ട്രെയിനീ, ഓപ്പറേറ്റർ ട്രെയിനീ, ജനറൽ വർക്ക് മാൻ ട്രെയിനീ എന്നി വിഭാഗങ്ങളിൽ ആണ് അവസരം.

www.bharatpetroleum.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി നവംബർ 26 ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here