റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് (മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജനുവരി 15നകം അപേക്ഷ നൽകണം. വിശദവിവരങ്ങളും അപേക്ഷാഫോറവും www.rcctvm.org / www.rcctvm.gov.in ൽ ലഭിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here