28.5 C
Cochin
Sunday, August 25, 2019

നാനോ ടെക്നോളജിയും ഭാവി സാധ്യതകളും

Lorance Mathew
Industries Extension Officer,
Dept. of Industries and Commerce, Govt. of Kerala. 
[email protected]

ഭാവിയുടെ ടെക്നോളജി എന്ന് വിലയിരുത്താവുന്നയൊന്നാണ് നാനോ ടെക്നോളജി. പദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ അതിന്‍റെ പരമാണു തലത്തില്‍ എടുക്കുമ്പോള്‍ അത് നാനോ ആയി. സാധാരണ ഭാഷയില്‍പ്പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു മീറ്ററിന്‍റെ നൂറുകോടിയിലൊരംശം. ഈ അളവിൽ ഉള്ള സുക്ഷ്മ യന്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അവയുടെ പരിരക്ഷ തുടങ്ങിയവയും നാനോടെൿനോളജിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാനോടെൿനോളജി ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ കീഴിൽ വരുന്നില്ല എന്നതാണ്‌. ഇതിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ ശാസ്ത്ര മേഖലകൾക്കും ഗുണം ചെയ്യും. ദ്രവ്യത്തെ നാനോതലത്തിൽ ചെറുതായി പരുവപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഭൌതിക-കാന്തിക-രാസ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകും. ഇങ്ങനെ നാനോ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നവീനവും കാര്യക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുക എന്നതാണ് നാനോസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്ര ശാഖകളുടെ സുക്ഷ്മ തലത്തിളുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെയെല്ലാം സുക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള പുനരാവിഷ്കാരമായിട്ടോ നാനോടെൿനോളജിയെ കാണാവുന്നതാണ്‌.

പ്രകൃതിയിലെ നാനോ വിളയാട്ടം

സാധാരണ കരിക്കട്ടയും വജ്രവും തമ്മിൽ രാസപരമായി വ്യത്യാസമില്ല; രണ്ടും കാർബൺ എന്ന മൂലകത്തിന്റെ അപര രൂപങ്ങളാണ്. ആറ്റങ്ങൾ അടുക്കിയിരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഇവ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നാനോ തലത്തിൽ സമാനതകളുള്ള നിരവധി വസ്തുക്കൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണാം. താമരയിലും മറ്റും വെള്ളം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തതും, ചിലന്തി വലയുടെ ഉറപ്പും, പൂമ്പാറ്റയുടെ അഴകും നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണാനാവുന്ന നാനോ ഘടനാ സവിശേഷതകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഏകാത്മക പദാർഥത്തിന് മാത്രമല്ല നാനോ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാനാകുന്നത്; സങ്കരയിനം പദാർഥങ്ങൾക്കും ഇത് കഴിയും. ലോഹവും അലോഹവും ചേർന്നതാകാം അവയിൽ പലതും. പ്രാവിന്റെയും മറ്റ് ചില പക്ഷികളുടെയും കഴുത്തിലെ വർണവ്യത്യാസവും, മീൻ ചെതുമ്പലിന്റെ തിളക്കവും, ചണനൂലിന്റെ ഉറപ്പും എല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും.

നാനോ പദാർഥങ്ങൾ

ഒരു നാനോ മീറ്റർ മുതൽ 100 നാനോ മീറ്റർ വരെ വലിപ്പമുള്ള ഖരവസ്തുക്കളാണ് നാനോ പദാർഥങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയുടെ നിർമാണം നാനോ സാങ്കേതിക രംഗത്തെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. നാനോ പദാർഥങ്ങൾ ലോഹമിശ്രിതങ്ങളോ പോളിമറുകളോ സെറാമിക്കുകളോ ആകാം. മിക്ക പദാർഥങ്ങളുടെയും നാനോ രൂപങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാണ്.

നാനോ പദാർഥങ്ങളുടെ നിർമാണപ്രക്രിയകളെ ടോപ്- ഡൗൺ, ബോട്ടം-അപ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാറുണ്ട്. വലിയ പദാർഥങ്ങൾ പൊടിക്കുക വഴിയോ ലേസർ രശ്മികളുടെ സഹായത്താൽ ബാഷ്പീകരിക്കുക വഴിയോ നാനോ പദാർഥങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതാണ് ടോപ്-ഡൗൺ രീതി. ഫിസിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ, കെമിക്കൽ ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകളും ടോപ്-ഡൌൺ രീതിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ആറ്റങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നാനോ പദാർഥങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതാണ് ബോട്ടം-അപ് രീതി. സോൾജെൽ, കൺട്രോൾഡ് കെമിക്കൽ പ്രെസിപ്പിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ രീതികൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ്.
മികച്ച സൂക്ഷ്മദർശിനികളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ നാനോ പദാർഥങ്ങളുടെ പഠനവും അവയുടെ ക്രമീകരണവും കൃത്യതയോടെ സാധിക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും നാനോപദാർഥങ്ങൾ നിർമിക്കാനാകുന്നു. അമേരിക്കയിലെ നോർത്ത് കരോലിന സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നാനോ മാനിപ്പുലേറ്റർ എന്ന സൂക്ഷ്മദർശിനി സംവിധാനം ഈ രംഗത്തെ മികച്ചൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്.

നാനോ ഫാക്ടറികള്‍

നാനോ ഫാക്ടറി എന്നത് ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ ഫാക്ടറി ആണെങ്കിലും വലിപ്പം ഒരു പേഴ്സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെയത്രയം മാത്രമേയുള്ളുവെന്നതാണ് രസകരം. ജോലി ചെയ്യുവാനായി നാനോ റോബോട്ടുകളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി നാനോ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളും ഇവയെ കൂട്ടിയിണക്കാനായി ഒരു പ്രോഗ്രാമുമുണ്ടെങ്കിലത് നാനോ ഫാക്ടറിയായി. തന്‍മാത്രകളുടെ കൂടിച്ചേരലിലൂടെയാണ് ഇവിടെ വസ്തുക്കള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത്.

വ്യാവസായിക സാധ്യതകൾ

വിവിധങ്ങളായ പ്രയോജനങ്ങൾ ഓരോ മേഖലയ്ക്കും നൽകാൻ നാനോസാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കാകുന്നു. നാമുപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ഉപകരണങ്ങളുടെയും വലിപ്പം കുറയും എന്നതു തന്നെയാണ്‌ നാനോ ടെൿനോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത. ശക്തിയേറിയ കാർബൺ ഫൈബറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നാനോ ടെൿനോളജി കൊണ്ട്‌ സാധിക്കും. നാളത്തെ ലോകത്ത്‌ സിലിക്കണിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാർബൺ നാനോ ട്യുബുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബൾബുകളിൽ ഫിലമെന്റിനു പകരമായും കൃത്രിമ അവയവങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഭുകമ്പം ബാധിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും കാർബൺ നാനോ ട്യുബുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നാനോ ടെൿനോളജിയുടെ അഭൂതപൂർവമായ ഒരു സാധ്യതയാണ്‌ ടെലിപോർട്ടേഷൻ. ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറേ അപ്രത്യക്ഷമാക്കി അതിന്റെ കൃത്യമായ ആറ്റോമിക ഘടന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്‌ അയച്ച്‌ അവിടെവെച്ച്‌ ആ വസ്തുവിനെ പുന:സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്‌ ടെലിപോർട്ടേഷൻ. നാനോടെൿനോളജി സമഗ്രമായി വികസിച്ചാൽ ഇത്‌ അസാധ്യമല്ലെന്നാണ്‌ ശാസ്ത്ര ലോകം കരുതുന്നത്‌.

പരിസ്ഥിതി സംരംക്ഷണം

അഗ്നിപര്‍വ്വതം പൊട്ടുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പൊടിപടലങ്ങളില്‍ നാനോ കണങ്ങളുണ്ട്. ഫാക്ടറി പുകയിലും വിറകെരിയുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പുകയിലും ഇത്തരം കണങ്ങളുണ്ട്. അതിനാല്‍ത്തന്നെ വായുമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുവാന്‍ നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് കഴിയും. ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സുസ്ഥിര വികസനരീതിക്ക് സാങ്കേതികസഹായം നല്കി പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത പുത്തൻ രീതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ നാനോശാസ്ത്രത്തിനാകും. മലിനീകരണ വസ്തുക്കള്‍ നാനോ കണങ്ങളാവുമ്പോള്‍ നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല.

ജലശുദ്ധീകരണ മേഖലയിൽ കൃത്യമായ ഗുണനിലവാരം നൽകാനും വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന മാലിന്യത്തിലെ അപകടകരമായ വിഷാംശത്തോത് ഉറവിടത്തിൽത്തന്നെ തടയാനും ഇതവസരമൊരുക്കുന്നു. ജലത്തിലെ ബാക്റ്റീരിയ, വൈറസ്, രാസമാലിന്യം എന്നിവ മാറ്റാൻ നാനോസാങ്കേതികവിദ്യ സഹായകമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലശുദ്ധീകാരികൾ വിപണിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജലമലിനീകരണം അറിയണമെങ്കില്‍ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ അപ്പോഴപ്പോള്‍ മലിനീകരണ നില അറിയിക്കുന്ന നാനോ സെന്‍സറുകളും വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലിന ജലം സംസ്കരിക്കുവാന്‍ നാനോ അരിപ്പകള്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ കഴിയും. തലമുടിയുടെ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് മാത്രം വലിപ്പമുള്ള സുഷിരങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഈ അരിപ്പകള്‍ ബാക്ടീരിയയെയും വൈറസിനേയും മറ്റു പല വിഷവസ്തുക്കളേയും അരിച്ച് മാറ്റുവാന്‍ പോന്നവയാണ്. ജലമലിനീകരണത്തിനും ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമാവുമിത്.

ഇലക്ട്രോണിക്സ്

അര്‍ദ്ധ ചാലക പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ നാനോകണങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടം ബിന്ദുക്കള്‍. ക്വാണ്ടം ബിന്ദുവില്‍ ഇലക്ട്രോണുകള്‍ക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അഥവാ ചലനം ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും അതേസമയം വിശകലനശേഷി (പ്രോസസിങ് പവർ) കുത്തനെ കൂട്ടാനും ക്വാണ്ടം കണങ്ങള്‍ വഴിയൊരുക്കുന്നു. നാനോസാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പരമപ്രധാനവും എന്നാൽ ഇതുവരെ ഫലവത്താകാത്തതുമായ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് നാനോ കമ്പ്യൂട്ടറും നാനോ അസംബ്ലറും.

ഒരു നിര നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകവഴി ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്ന തന്മാത്രികായന്ത്ര സംവിധാനമാണ് നാനോ കംപ്യൂട്ടർ. ഇന്നത്തെ പ്രബലമായ മൈക്രോപ്രോസസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ദശലക്ഷക്കണക്ക് മടങ്ങ് ചെറുതും എന്നാൽ ആയിരം ദശലക്ഷണക്കണക്ക് മടങ്ങ് വേഗതയുമുള്ള യന്ത്രങ്ങളായിരിക്കുമവ. നാനോ കംപ്യൂട്ടർ തയ്യാറായാലുടൻ നാനോ അസംബ്ളർ നിർമാണവും പൂർത്തിയാക്കാനാകും. അണുക്കളെ (atoms) ആവശ്യപ്രകാരം ഏതുരീതിയിലും ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണിത്. ഇന്ന് അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ പദാർഥങ്ങളിലെ അണുക്കളെ തള്ളി നീക്കാനാകൂ. പക്ഷേ, നാനോ അസംബ്ളർ തയ്യാറാകുന്നതോടെ ഒരു കൂടയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ അണുക്കളെ പെറുക്കിയെടുത്ത് നിശ്ചിതസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് നിശ്ചിത ഘടനയുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്

രോഗനിര്‍ണ്ണയവും ചികിത്സയുമൊക്കെ നാനോ തലത്തിലായാല്‍ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി അർബുദ രോഗത്തിൽ കീമോതെറാപ്പി ഏറെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതാണെന്നിരിക്കെ നാനോസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർദിഷ്ട കോശങ്ങളെ മാത്രം കരിച്ചുകളയാനും സമീപസ്ഥങ്ങളായ കോശങ്ങളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാതെ നിലനിർത്താനും സാധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക രീതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോശത്തിനകത്ത് കടന്ന് രോഗനിര്‍ണ്ണയവും ചികില്‍സയും നടത്തണമെങ്കില്‍ കോശത്തേക്കാള്‍ ചെറുതായ സര്‍ജനും ഉപകരണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഒരു നാനോ ഉപകരണത്തില്‍ കൊരുത്ത് വച്ച് മരുന്ന് കൃത്യമായി കോശത്തിനകത്ത് എത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഒരു നാനോ റോബോട്ടിനെ സൃഷ്ടിച്ചാല്‍ ഇത് സാധ്യമാണ്. ഇത് ഗവേഷണത്തിലാണിന്ന്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാനോജീവശാസ്ത്രവും നാനോബയോടെക്നോളജിയും നാനോമരുന്നുകളുമൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാര്‍ക്കിന്‍സ് രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് പേശിക്ക് ബലം നല്‍കാനാവുമോ എന്ന ഗവേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഔഷധനിർമാണത്തിന്‍റെ മേഖലയിൽ ബയോ ചിപ്പുകളും, പ്രമേഹ രോഗശമനത്തിനുള്ള ഇൻസുലിൻ ബോക്സും ഉദാഹരണം.

ഊര്‍ജ്ജരംഗം

ഊർജ്ജ മേഖലയാണ് ഈ നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണഫലം അനുഭവിക്കാനാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനമേഖല. പുതിയതും പുതുക്കപ്പെടാവുന്നതുമായ ഊർജസ്രോതസുകളുടെയും അതിന്റെ സംഭരണത്തിന്റെയും രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷത കൂടിയ സൌര പാനലുകളുടെ രൂപകല്പന, വൈദ്യുതി ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ശേഷികൂട്ടൽ, ബാറ്ററിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ മുന്നേറുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനാകും. ചുരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതും ലോലവുമായ സെല്ലുലോസ് ബാറ്ററിയും നാനോ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതയാണ്. സൌരോര്‍ജ്ജത്തില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സൌരോര്‍ജ്ജ സെല്ലുകളിലെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രധാന പരിമിതി ആഗീരണം ചെയ്യുന്ന സൂര്യപ്രകാശം മുഴുവന്‍ വൈദ്യുതിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ്. ക്വാണ്ടം ബിന്ദുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയും.

പ്രതിരോധ ഗവേഷണ മേഖല

പ്രതിരോധ രംഗത്തും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ശരീരത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുവാന്‍ നാനോസെന്‍സറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരരംഗത്തും ഉയർന്ന താപസഹന ശേഷിയും ഉറപ്പും ഉള്ള റോക്കറ്റ് ഘടക നിർമിതിയിലും കാര്യമായ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിനാകുന്നുണ്ട്. ഭാരം കുറഞ്ഞ പോർ വിമാനകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മുന്നേറുന്നുണ്ട്.

നിര്‍മ്മാണ മേഖല

കൂടുതല്‍ ഫിനിഷിങ്ങ് ഉള്ള സ്മാര്‍ട്ട് സിമിന്‍റും കോണ്‍ക്രീറ്റുമൊക്കെ നിര്‍മ്മിക്കുവാനുള്ള ഗവേഷണം പുരോഗതിയുടെ പാതയിലാണ്. കാര്‍ബണ്‍ നാനോകുഴലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സിമന്‍റിലെ വിള്ളലുകള്‍ അടക്കാനാവും. ജനാല ഗ്ലാസ്സുകളില്‍ ചെളി പുരണ്ടാല്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈര്‍പ്പവും സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അള്‍ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സ്വയം വൃത്തിയാക്കുന്ന ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ചേര്‍ന്ന പുതിയ തരം ഗ്ലാസ്സുകള്‍ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ സംഭാവനയാണ്. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലെ ചൂട് ആഗീരണം ചെയ്യുവാന്‍ കഴിവുള്ള ഫിലിമുകള്‍ സാധ്യമായത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയാണ്. താമരയിതളുകളില്‍ വെള്ളം പറ്റിപ്പിടിക്കാത്തതിന്‍റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെളി പിടിക്കാത്ത പെയിന്‍റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം മറ്റൊരു സാധ്യതയാണ്.

കൃഷി

ജൈവസാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ചേർന്നു നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ പുതിയ വിളകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലും നിലവിലുള്ളവയുടെ ഉല്പാദനക്ഷമത കൂട്ടുന്നതിലും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാരംഗത്ത് കുറഞ്ഞ കൃഷിയിടത്തിൽനിന്നുതന്നെ കൂടുതൽ വിളവ് എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് നാനോസാങ്കേതികവിദ്യക്ക് മുഖ്യപങ്കു വഹിക്കാനുണ്ട്. കൃഷിയിടത്തിലും ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ സമയത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസ വസ്തുക്കളുടെ (വളം, പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് തുടങ്ങിയവ) ഗുണഫലം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്താനും ഒരു പക്ഷേ ഒഴിവാക്കാൻ പോലുമോ ഈ വിദ്യയിലൂടെ ഭാവിയിൽ കഴിഞ്ഞെന്നു വരാം.

വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നെല്‍വിത്ത് തായ് ലണ്ടില്‍ വികസിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. മണ്ണിന്‍റെ ഫലഭൂയിഷ്ടിത നാനോ സെന്‍സറുകളുപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാനോ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിയാവുന്ന ഗ്രീന്‍ ഹൌസ് കൃഷി രീതി വ്യാപകമായാല്‍ കാര്‍ഷിക രംഗത്ത് അടിസ്ഥാന മാറ്റങ്ങള്‍ തന്നെയുണ്ടാകും. കുറഞ്ഞ സ്ഥലവും, കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വെള്ളത്തിന്‍റെ ഉപയോഗവും ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം

ഭക്ഷ്യസംസ്കരണമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന മേഖല. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലെ അപകടകരമായ രാസ വസ്തുക്കള്‍ നീക്കം ചെയ്യുവാന്‍ നാനോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന കൃത്രിമരാസ വസ്തുക്കള്‍ക്ക് പകരം ഓര്‍ഗാനികും ഇന്‍ ഓര്‍ഗോനികും ആയ നാനോ അഡിറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ കഴിയും. നാനോ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങള്‍ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ പാക്കിങ്ങിനുപയോഗിക്കാം.

ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം

ഭാരം കുറഞ്ഞ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങള്‍ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാണ്. മാത്രവുമല്ല ഇന്ധനത്തിന്‍റെ അളവ് കുറയുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിനുള്ള ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുവാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

വസ്ത്ര നിര്‍മ്മാണം

ഭാരം കൂട്ടാതെ തന്നെ ഗുണമേന്മയുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ സാധ്യമാണ്.

ദോഷവശങ്ങള്‍

ജീവിത്തിന്‍റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും മാറ്റം വരുത്തുവാന്‍ കഴിവുള്ളയൊന്നായി നാനോ ടെകനോളജി പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചില്ലായെങ്കില്‍ ഇത് ഏറെ ദോഷങ്ങളും ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും. തിരിച്ചെടുക്കാനാകാത്ത (irreversible) നാനോ മാറ്റങ്ങൾ ജീവകോശങ്ങളിൽ വന്നുപോയാൽ അത് വിപത്തായി തീരുമെന്നതാണ് ഈ രംഗം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശങ്കകളിലൊന്ന്. നാനോ ഗവേഷണത്തിന്റെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി അറിയപ്പെടാത്ത മാറ്റം അന്തരീക്ഷത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. നാനോ ടോക്സിസിറ്റി എന്ന ഒരു ഉപശാഖ തന്നെ ഇന്ന് സജീവമായത് ഈ ദുരന്ത സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാകണം. യുദ്ധമേഖലയിൽ ചെറു ജൈവ ബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും നിലവിലുള്ള ജൈവയുദ്ധസാധ്യതകൾക്ക് കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ദൂരവ്യാപകമായി വൻ വിപത്ത് ഉണ്ടാക്കും. നാനോ സ്പൈ (Nano spy) എന്ന അപകടവും മുമ്പിലുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിച്ച് ചാട്ടം സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പ്രവചിക്കുക അസാധ്യം.

എന്നിരുന്നാല്‍ത്തന്നെയും വിവിധ സര്‍ക്കാരുകള്‍ മാത്രമല്ല ബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനികള്‍ വരെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നാനോ ടെക്നോളജി ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഒന്നുറപ്പിക്കാം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയില്‍ത്തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുവാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യാവസായിക വിപ്ലവമാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയിലൂടെ കരഗതമാകുവാന്‍ പോകുന്നത്.

NowNext Deskhttps://www.nownext.in
NowNext Official | Authentic Education, Career, and Entrepreneurship News. Mail: [email protected]

Leave a Reply

Must Read

- Advertisment -

Latest Posts

അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിനായി യു എൻ സിവില്‍ സർവീസ്

ഇന്ത്യന്‍ സിവില്‍ സർവീസ് നമുക്ക് പരിചിതമാണെങ്കിലും യു എൻ സിവില്‍ സർവീസ് നമുക്ക പൊതുവേ അത്ര പരിചിതമായിരിക്കില്ല. എന്നാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ സിവില്‍ സർവീസ് മേഖലയില്‍ തിളങ്ങുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്...

രാജ്യ സേവനം പാരാമിലിട്ടറിയിലൂടെ

സൈനിക സേവനത്തിനുള്ള മറ്റൊരു മികച്ച അവസരമാണ് പാരാ മിലിട്ടറിയിലൂടെ സാധ്യമാവുന്നത്. ലോകത്തിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ പാരാ മിലിട്ടറി സർവീസുകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം പേർ വിവിധ പാരാ മിലിട്ടറി സർവീസുകളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാരാ...

മൈനിങ്ങ് എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ഒരു ഗ്ലോബല്‍ കരിയര്‍

Lorance Mathew Industries Extension Officer, Dept. of Industries and Commerce, Govt. of Kerala.  [email protected] പരമ്പരാഗത എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ശാഖകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തൊഴില്‍ സാധ്യത വളരെയേറെയുള്ള കോഴ്സാണ് മൈനിങ്ങ് എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്. ഇന്ത്യയിലും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലും...

കപ്പലുകള്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യാന്‍ ഷിപ്പ് ബില്‍ഡിങ്ങ് ആന്‍ഡ് റിപ്പയറിങ്ങ്

Lorance Mathew Industries Extension Officer, Dept. of Industries and Commerce, Govt. of Kerala.  [email protected] ആഗോള തലത്തില്‍ത്തന്നെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളയൊരു പ്രൊഫഷനാണ് ഷിപ്പ് ബില്‍ഡിങ്ങ് ആന്‍ഡ് റിപ്പയറിങ്ങിന്‍റേത്. ലോകത്താകമാനം 50000 ല്‍ പരം കണ്ടയ്നര്‍...

വിവര ശേഖരം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാന്‍ ഡാറ്റാ സയന്‍സ്

Lorance Mathew Industries Extension Officer, Dept. of Industries and Commerce, Govt. of Kerala.  [email protected] പലപ്പോഴും ബ്രാന്‍ഡഡ് കമ്പനികളുടെ പരസ്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? പല സാധനങ്ങളും നമ്മള്‍ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍...