എടക്കാടുള്ള കടമ്പൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അധ്യാപകരെയും കൗൺസിലർ, വെബ് ഡെവലപ്പർ എന്നിവരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐ ഡി യിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here