മൂവാറ്റുപുഴ എസ്എൻഡിപി ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് ഹിന്ദി അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ മാനേജർ എസ്എൻഡിപി ഹൈസ്കൂൾ മൂവാറ്റുപുഴ 686661 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447508634 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply