കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊറിയർ കമ്പനിയുടെ പയ്യോളി, മണിയൂർ, ഓർക്കാട്ടേരി ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡെലിവറി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7306440814 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here