ബേക്കൽ ഫോർട്ടിലെ സെൻറ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.stmaryspallikere.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് കാണുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here