ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലുള്ള അമ്പിളി ജ്വല്ലേഴ്സിലേക്ക് സെയിൽസ്മാൻ, സെയിൽസ്മാൻ ടെയിനി എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] ലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here