തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏങ്ങണ്ടിയൂരിലെ ടൂവീലർ ഷോറൂമിലേക്ക് മെക്കാനിക്ക്, മെക്കാനിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ, സ്പെയർപാർട്സ് ഇൻചാർജ്, ബൈക്ക് വാഷിങ് ബോയ്സ്, ഇൻഷുറൻസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, ടെലികോളർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9778319336

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here