കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, കൊമേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർമാർ, ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് അയക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here