കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ചെന്നൈ കലാക്ഷേത്രയിൽ ട്രെയിൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചർ(മാത്തമാറ്റിക്സ് ), സെക്കണ്ടറി ഗ്രേഡ് ടീച്ചർ, ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് എന്നീ തസ്‌തികകളിലേക് ആണ് ഒഴിവുള്ളത്.

അപേക്ഷാഫോമും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും www.kalakshethra.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 12ആണ്.

Leave a Reply