തോട്ടട ഗവ. വനിതാ ഐ ടി ഐ യില്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി സിസ്റ്റം മെയിന്റനന്‍സ്(ഐ സി ടി എസ് എം) ട്രേഡില്‍ ഒഴിവുള്ള ജൂനിയര്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ ഗസ്റ്റ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടറെ നിയമിക്കുന്നു. യോഗ്യത: കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള ബി ഇ/ബി ടെക് ഡിഗ്രി, അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍/ഐ ടി/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തോടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍/ഐ ടി യിലുള്ള ബിരുദം/എന്‍ ഐ ഇ എല്‍ ഐ ടി എ ലെവല്‍, അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തോടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ഐ ടി /ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തോടെ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡില്‍ എന്‍ എ സി/എന്‍ ടി സി. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ യോഗ്യത, വയസ്സ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം സപ്തംബര്‍ അഞ്ചിന് രാവിലെ 10.30 ന് തോട്ടട ഗവ: വനിതാ ഐ ടി ഐ യില്‍ അഭിമുഖത്തിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. ഫോണ്‍: 0497 2835987.

Leave a Reply