സൂൺദിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലിമിറ്റഡിൽ ഐ ഒ എസ് ഡെവലപ്പർമാരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഐഫോൺ, ഐപാഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തയ്യാറാക്കി ഒന്നുമുതൽ നാലുവരെ വർഷം പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്കാണ് അവസരം. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം. സ്വിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സി ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എക്സ് കോഡ്, സോപ്പ്, റെസ്റ്റ്, ജെസൺ, എക്സ് എം എൽ, മൈഎസ്ക്യുഎൽ, എസ്ക്യുഎൽസെർവർ, ഓപ്പൺ ജിഎൽ എന്നിവ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 20.

Leave a Reply