കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഹോമിയോ ആശുപത്രികളില്‍  ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്  തസ്തികയില്‍  നിയമനം നടത്തുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ച സെപ്റ്റംബര്‍ 15 ന് രാവിലെ 10 ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസില്‍ (ഹോമിയോ) നടക്കും. 18-നും 40-നുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ള എന്‍ സി പി യോ സി സി പി യോ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0467-2206886

Leave a Reply