നായർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിസിൽ തൃശൂർ-എറണാകുളം ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി, എച്ച് ആർ മാനേജർ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നീ  തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0484 2612200 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply