കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തി ലേക്ക് സിവിൽ എൻജിനീയർ
ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9605227999 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here