കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഓമശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാ ഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9847300030, 8606136655.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here