15.09.2022 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബിരുദ (നവംബർ 2021) പരീക്ഷയെഴുതുന്ന എസ്. എൻ. കോളേജ് കണ്ണൂർ പരീക്ഷാകേന്ദ്രമായി ലഭിച്ച SN21BS0001 മുതൽ SN21BS0105 വരെയുള്ള രജിസ്റ്റർ നംബറിലുള്ള റെഗുലർ വിദ്യാർഥികളുടെയും SN20BS0343 മുതൽ SN20BS0535 വരെയുള്ള രജിസ്റ്റർ നംബറിലുള്ള സപ്ലിമെന്ററി വിദ്യാർഥികളുടെയും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം താവക്കരയിലുള്ള കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ആസ്ഥാനമായി പുനക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിദ്യാർഥികൾ പുതുക്കിയ ഹോൾടിക്കറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് പരീക്ഷക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!