ആലപ്പുഴയിലേക്കും എറണാകുളത്തേക്കും 50-ൽ താഴെ വയസ്സുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8075220836, 9496111505.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here