മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള സെൻറ് മേരീസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലേക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ : 0485 2208413, 9061113059.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here