ഫാറൂഖ് കോളേജിലുള്ള അൽ ഫറൂഖ് റെസിഡെൻഷ്യൽ സിനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അധ്യാപകർ, സ്പെഷ്യൽ എജ്യുക്കേറ്റർ, കൗൺസിലർ, ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ mailaalfarookschool.com ലേക്ക് അയയ്ക്കുക. ഫോൺ: 0495 2440667.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here