05.07.2022 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പി. ജി. ഡി. എൽ. ഡി. (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി), മെയ് 2021 പരീക്ഷയുടെ  ഹോൾടിക്കറ്റു് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓഫ്‌ലൈനായി പരീക്ഷക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഹാൾടിക്കറ്റ്  കൈപ്പറ്റാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here