13.09.2022 ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന സർവകലാശാല പഠനവകുപ്പുകളിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം. എസ് സി. കംപ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി (റെഗുലർ), നവംബർ 2021 പരീക്ഷ 15.09.2022 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ചു

16.09.2022 ന് നടത്താനിരുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബി. എഡ് (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്), മെയ് 2022 (BEDC201 : സൈക്കോളജി ഓഫ് ലേണിങ് & ടീച്ചിങ് പരീക്ഷ 19.09.2022 (തിങ്കൾ) ന് നടക്കുന്ന രീതിയിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. 19.09.2022 ന് നടത്താനിരുന്ന BEDC202.1-11 : അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിങ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!