15.09.2022 ആരംഭിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരു, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്), നവംബർ2021 പരീക്ഷ ഹോൾടിക്കറ്റ് സർവകലാല വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

15.09.2022 ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ അഫ്സൽ ഉൽ ഉലമ പ്രിലിമിനറി (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്), ഏപ്രിൽ 2022 പരീക്ഷ ഹോൾടിക്കറ്റ് സർവകലാല വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഹോൾ ടിക്കറ്റുകൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഫോട്ടോ പതിച്ചു അറ്റസ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഹാൾ ടിക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെന്ററിൽ പരീക്ഷക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഫോട്ടോ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ പതിച്ച ഗവ. അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ ഒറിജിനൽ കൈവശം വെക്കേണ്ടതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!