• എം ഡി എസ്സ് പരീക്ഷ ജൂലൈ 2022 – പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2022 ജൂലൈയിൽ നടത്തിയ എം ഡി എസ്സ് പാർട്ട് II റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2018 സ്കീം) പരീക്ഷാഫലം, എം ഡി എസ്സ് പാർട്ട് I സപ്ലിമെന്‍ററി (2018 സ്കീം) പരീക്ഷാഫലം എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉത്തരക്കടലാസ്സുകളുടേയും, സ്കോർഷീറ്റിന്‍റേയും ഫോട്ടോകോപ്പിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഖേന ഓൺലൈൻ ആയി 2022 സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

  • അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ്സ് ഡിഗ്രി പരീക്ഷ ജൂലൈ 2022 – പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2022 ജൂലൈയിൽ നടത്തിയ അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ്സ് ഡിഗ്രി പാർട്ട് I സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 & 2010 സ്കീം) പരീക്ഷ, അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ്സ് ഡിഗ്രി പാർട്ട് II റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2010 & 2010 സ്കീം) പരീക്ഷ എന്നിവയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉത്തരക്കടലാസ്സുകളുടേയും, സ്കോർഷീറ്റിന്‍റേയും ഫോട്ടോകോപ്പിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഖേന ഓൺലൈൻ ആയി 2022 സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!