ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്‍വകലാശാലയുടെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി. എ. /ബി. എഫ്. എ., ഏഴാം സെമസ്റ്റർ ബി. എഫ്. എ. പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുളള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 20. ഫൈനോടെ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെയും സൂപ്പർ ഫൈനോടെ സെപ്റ്റംബർ 26 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!