മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ദതിയുടെ സംസ്ഥാന/ജില്ലാതല മിഷനുകളിലെ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് അന്യത്രസേവന/കരാര്‍ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  ടെക്‌നിക്കല്‍ എക്‌സ്‌പെര്‍ട്ട്-അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍, ഫിനാന്‍സ് മാനേജര്‍ കം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമനം. അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥ മുഖേനയുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ കേരള സര്‍വീസ് റൂള്‍സ് പാര്‍ട്ട് 1 റൂള്‍ 144 പ്രകാരമുള്ള പത്രിക, വകുപ്പു തലവന്‍ നല്‍കുന്ന നിരാക്ഷേപ പത്രം, ബയോഡാറ്റ എന്നിവ സഹിതം മാതൃസ്ഥാപനം മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം. കരാര്‍ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിശദമായ ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം, വയസ്, മേല്‍വിലാസം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകള്‍ എന്നിവ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. അപേക്ഷകള്‍ സപ്തംബര്‍ 25 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍, മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ഥാന മിഷന്‍, അഞ്ചാംനില, സ്വരാജ് ഭവന്‍, നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ പി ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695003 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോണ്‍: 0471 2313385, 0471 2314385.

Leave a Reply