മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ച്ലേക്ക് സെയിൽസ് മാനേജർ, ഇൻഷുറൻസ് മാനേജർ എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9895029293 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here